Uppgradera till iScala3.3 - Kampanj

iScala3.3, ny rapportplattform (SSRS) mm.

 
 


Vår kampanj gäller tills vidare och innebär uppgradering till iScala3.3 enligt nedan från 9 900 SEK.


I priset ingår:


Inspektion och dokumentation av befintlig installation

Beställning av ny licens och nerladdning av nödvändiga installationsprogram

Backup i samråd mer er systemansvarige

Installation av den nya versionen av iScala

Konvertering av befintlig iScala Databas

Test och kontroll av uppgradering med systemansvarige


Om serverbyte ska göras i samband med uppgraderingen, innebär det en migrering av iScala, då gör vi en nyinstallation av iScala samt migrerar databasen till den nya servern där konvertering sker. Därefter kan kunden göra tester av nya iScala samt kontrollera att skrivare och annan utrustning fungerar som det ska. Vid  migrering behöves en slutlig överföring/konvertering av databasen göras vilket vi då gör för 30 % av det överenskomna uppgraderingspriset.


Under vår inspektion kontrollerar vi bland annat om det finns några specifika ”anpassningar” och/eller tillägg som måste hanteras i samband med uppgraderingen, som vi eller annan leverantör måste åtgärda. Sådana åtgärder ingår inte i vår uppgradering utan offereras separat.


Vid uppgradering från äldre versioner av iScala kan det förekomma att vissa dokument måste göras om, exempelvis ordererkännande eller faktura. Det är något som vi kan hjälpa till med utanför själva uppgraderingen.


Kundens ansvar är att se till att IT miljön uppfyller kraven från Epicor och att den är rätt dimensionerad för den iScala version som ska installeras, vi svarar gärna på frågor om det är något som ni är osäker om.


Domänbyte i samband med uppgradering kan medföra merkostnad.


Kampanjen innebär att uppgradering/migrering görs fjärrstyrt (remote).


Kontakta oss för offert


 

Roveda AB, Box 1113, Cylindervägen 18, 131 26 Nacka Strand

Tel : 08-87 76 01, E-Post: info@roveda.se

Några av nyheterna i iScala 3.3


  1. *Ytterligare förbättringar i användargränssnittet

  2. *Ny rapportplattform (SSRS).


Se sammanfattning av alla nya funktioner iScala3.3 via länken:


Epicor iScala 3.3 Feature Summary.pdf